• underside slide04
  • underside slide03
  • underside slide02
  • underside slide01

Råge Bekæmpelse

Råge bekæmpelse incl. nedtagning af reder

Råge bekæmpelse incl. nedtagning af reder

Problemer med råger i parker og villa kvarterer vokser og vokser, og det er svært for den enkelte at gøre noget ved det.

Vi kan nu fra sæson 2017 tilbyde rågebekæmpelse. Det inkluderer nedtagning af reder, hvor vi efterfølgende flyver stress-kampagne med special trænede rovfugle. Rågerne opgiver således at vende tilbage for at genetablere deres kolonier.

Er du plaget af råger, så kontakt os med henblik på at blive skrevet op til en kampagne i 2017. Lehmann Falconry v.Preben Schøpzinsky eller Anbo Skov & Have.

Regler og lovgivning

Rågen er en fredet fugl jf. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger. Dog åbner den danske lovgivning op for regulering af råger. Der er ingen jagttid på råger. Regulering kræver i alle tilfælde dispensation fra Naturstyrelsen.

Der kan gives dispensation til følgende:

  • Rågeunger i rågekolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1. maj - 15. juni.
  • Voksne råger kan reguleres i kolonier inden redebygning og æglægning.
  • Rågeunger kan reguleres på ikke høstede marker i perioden 1. maj – 30. juni
  • Råger der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli – 30. september.
  • Nedtagning af reder er lovlig i perioden 1. august - 31. januar uden dispensation.
Lovgivningen administreres herhjemme af Naturstyrelsen. Det er således vildtkonsulenten, som vurderer mulighederne for dispensation. Der kan søges om dispensation til regulering på Naturstyrelsens hjemmeside. Det er kun grundejeren, der kan søge om dispensation til regulering på sin ejendom

Få et uforpligtende tilbud

Træfældning i Midt & Nordjylland

Facebook